Magie, mysteria, kouzla ...


Podstata rituálu

Pondělí 25.04.2005, 15:26, téma: Rituály, přečteno: 1224x, tisk

Podstata rituálu

Magie všedního dne, jejíž principy jsem vysvětlila dříve, je spojena s běžným životem. Nebudete-li si to přát, nemusí sebebystřejší pozorovatel rozeznat, zda v daný okamžik magicky pracujete nebo nikoliv. Rituál je oproti tomu divadelním kusem, při němž vykonáváte přesně specifikované pohyby, mnohdy určené pro danou činnost po několik tisíciletí; právě díky svému stáří mají mnohé rituály svoji moc. Jiné opakují původní posvátný okamžik, vracejí se v čase k tomu, kdy byla poprvé vykonána - zpravidla bohy - posvátná činnost, kterou generace lidí od té doby opakují. Některé rituály, mající velmi přesnou specifikaci a cíle, je potřeba provést naprosto přesně, bez jediné odchylky od dané předlohy. Jde o pohyby, postoje (posismus), jejich následnost a trvání, o naladění mysli, tón řeči a přednes, ale též o oděv, místo, denní dobu, konstelaci a třeba i váš věk. Podobné rituály se během svého studia můžete naučit z patřičných zdrojů. Na tomto místě se raději podíváme na základy.
Nemá cenu provádět cílený rituál, dokud jste se nenaučili dokonalé koncentraci. Nemáte záruku, že vám takto provedený rituál k něčemu bude. Prvním základním předpokladem proto je probuzení spojení s nevědomými silami a dokonalá koncentrace na toto spojení. Kterak tohoto dosáhnout jsem popsala v prvních dvou kapitolách praktické části knihy.
Rituál je divadlo. Rituál člověk předvádí, hraje; veškeré chování, všechny pohyby, řeč - vše je přemrštěné, příliš zdůrazněné. Do zdůrazněného pohybu vkládáte více síly, více vůle a více vědomí. Hrát nelze jinak než vědomě. Divadlo se rituálu podobá i tím, že něco předvídá "jakoby". Nejdříve budete též konat "jako by" to tam bylo, jako byste viděli. Pak se do role naučíte vžívat a uvidíte skutečně. Představované a hrané vyvstane před vašima očima - pokud nezapomenete vědomě hrát.
Rituál se posiluje opakováním. Jím a dokonalým provedením se napojujete na egregor, který byl kdysi tímto rituálem vytvořen. Nedostatečným opakováním vzniká slabé napojení. Nedokonalým provedením se nejste schopni na egregor napojit; v některých případech egregor měníte, v jiných můžete vytvořit nový.
Základním obrazcem rituálu je kruh a kříž. Kříž položený na kruh stanoví střed kruhu. Kruh ohraničuje vědomí, kříž určuje expanzi. Na začátku každé rituální operace proto musí stát očistný rituál, jímž je určena hranice vědomí i směr práce mága. Často stojí tentýž očistný rituál i na konci celé delší ritualizované činnosti, mnohdy jsou úkony zakončovací prováděny v přesně opačném pořadí, odzadu dopředu. Očistné rituály je třeba se učit nejdříve. Až po jejich zvládnutí je zvykem přidat např. invokace bytostí živlových, planetárních bytostí, evokace božstev.
Při těchto rituálech jsou opakovány mytologické situace a příběhy; hrajete zde roli některého božstva nebo jiné mýtické postavy. Má-li vám rituál fungovat, musíte proto dokonale pochopit sdělení příběhu a jeho poselství, musí vám být jasné úlohy všech zúčastněných. Ke spojení s požadovanou bytostí si můžete pomoci planetární konstelací, denní dobou, volbou prostředí (Hekaté voláme v noci na křižovatce tří cest; sluneční božstva, např. Apollóna nebo egyptského Ra je nejlepší volat za slunného horkého dne, Apollóna v Řecku v horách, Ra v egyptské poušti; není-li možné mít optimální podmínky, pokusíte se je napodobit co nejlépe a nejvěrněji pro všechny smysly), barev, oděvů, způsobu řeči a dalšího. Zjevení bytosti napomáhá dostatek kuřidel, z jejichž dýmu si bytost dočasně vytvoří svoji podobu. Jiné bytosti se projeví na základě energie, dodané nějakou substancí; proto se při rituálech konají oběti zvířat - krev oběti je na určitou dobu zásobárnou energie.
Přivolané nižší bytosti se váží slibem na Knihu osobní kabaly. Musíte je ovládnout, není možné, aby přivolaná bytost neposlechla vaši vůli - proto je třeba mít při sobě dostatek donucovacích prostředků, které na volanou bytost platí - musíte proto znát dobře její povahu a také svoji povahu… což jsme si konečně řekli při popisování Knihy osobní kabaly. Přivolanou bytost je třeba na konci práce propustit.
K přivolaným vyšším bytostem je třeba se chovat přiměřeně uctivě. Namísto rozkazu užívejte prosby, jednejte (ve většině případů) upřímně. S bytostí, kterou jste zavolali, se musíte domluvit a dohodnout. Některé mohou být zlomyslné, jiným se nemusí chtít s vámi ztrácet čas, další se mohou, když už jste je vzbudili, hlásit o pozornost i když už o ně nebudete stát - takže si dobře rozmyslete, nač stačíte.

Osobní přísaha a pečeť
Tak jako v klášterech mniši a jeptišky, tak i mágové přijímají po rozhodnutí se pro magickou cestu jiné jméno, které souvisí s jejich magickým cílem a je jakousi formou přísahy. To co si jednou zvolíte, nebudete moci zrušit, půjde to s vámi stále, proto je třeba věnovat výběru jména značnou pozornost a projít si všechny možné souvislosti, které se k němu váží. Magické jméno - přísahu si musí zvolit každý, protože definuje magickou vůli. Pro začátečníka je dobré si zvolit co nejjednodušší a nejjednoznačnější jméno (např. Crowley zvolil Perdurabo, což značí Vytrvám až do konce). Po čase je možné přijmout další rozšiřující jméno, čímž se ale první neruší. V magických řádech bývá zvykem, že při postupu na některé vyšší stupně zasvěcení přijímá člen jiné jméno a další úkol z povahy stupně.
Až když nosíte své jméno po delší dobu anebo jste dokonce přijali už další, můžete - ale nemusíte - si vytvořit osobní pečeť. Je to symbol nebo jejich kombinace, či jiné výtvarné ztvárnění vaší magické podstaty, cesty a cíle - což je ve skutečnosti jedna a táž věc. Tak jako jméno vyjadřuje toto vše slovem nebo slovy, popisuje totéž pečeť obrazem.
Osobně doporučuji užívat obého. Jméno "nosíte stále sebou", připomíná vám, co chcete, pomáhá v úsilí a někdy vás i vleče, když se vám nechce. Je koncentrací vaší magické vůle do jednoho bodu. To vše ale platí pro jednu část mysli, pro tu, která pracuje spíše s konkrétními pojmy a jejich souvislostmi. Osobní pečeť můžete užít místo podpisu, budete ji vkládat do Knihy osobní kabaly, na předměty, které jsou pro vás důležité, bude vyjadřovat vaši skrytější podstatu. Pečeť nelze číst - ale lze ji nechat působit na toho, kdo se na ni právě dívá, ať jste to vy sami nebo jakákoliv jiná osoba, protože působí na tu částí mysli, která využívá dojmů, pocitů a plodí netušená spojení.

Přípravy k rituálu
Než přistoupíte k provedení rituálu, je třeba se připravit. Před každým rituálem musí předcházet očista. Někdy stačí jen malá, provedená hlavně mentálně, jindy je třeba očisty s koupelí a jindy je třeba pročistit celé tělo, což předpokládá i půst a speciální denní režim.
Jednoduchou očistu můžete provést pomocí představy světla (viz dále v příkladech). Lze použít i představu očisty všemi čtyřmi živly, kdy by mělo být procítěno setkání se všemi živly, do nichž se vsakují nedobré vlivy. Velmi prostý rituál, který lze dělat i v představě předpokládá, že si uvědomíte pevnou zemi pod sebou, za sebou Lunu, před sebou Slunce, po levé ruce vodu a po pravé oheň. Nad sebou si uvědomte Ducha. Každý uvědoměný bod si označte vhodným symbolem. Pak všech šest prvků spojte třemi kruhy: Zespod vpravo - nahoru - vlevo - dolů. Zespod dozadu - nahoru - dopředu - dolů. Zepředu vlevo - dozadu - doprava - dopředu. Tak se ocitnete v kouli. Podobným způsobem můžete mentálně konstruovat pyramidu, která má dole čtyři živly a nad vámi je vrchol Ducha. Vytyčované body opět označte značkou živlu nebo např. pentagramem.
Příklad pro očistu s koupelí naleznete dél v příkladech. Další možností je koupel v přírodě v čisté vodě. I obyčejnou koupel lze provést magicky, pokud ji provedete za plného vědomí a s patřičnými představami.
Půstu a meditací v osamění je třeba před většími magickými operacemi. Dobu půstu určuje povaha operace, zpravidla to nebývá méně než týden, někdy ale může být třeba speciální stravy daleko delší dobu. Účinkem půstu se tělo pročistí a dojde k jasnému stavu mysli. Půst nespočívá v absolutní hladovce, ale v přijímání velmi omezeného množství rostlinné potravy bohaté na lehce stravitelné látky a tekutin. Při této přípravě je třeba, aby mág byl sám, věnoval se studiu, meditaci nebo modlitbě a zcela se vyhnul světským radostem, které by jeho snahu v tomto případku blokovaly. Půst lze doporučit jako pomocnou techniku i mimo přípravu k operaci - kdykoliv, kdy si to mág může časově dovolit. Půst musí být spojen s činností obrácenou dovnitř, kdežto činnost vně musí být omezena nebo zcela neexistovat.


Magie všedního dne, jejíž principy jsem vysvětlila dříve, je spojena s běžným životem. Nebudete-li si to přát, nemusí sebebystřejší pozorovatel rozeznat, zda v daný okamžik magicky pracujete nebo nikoliv. Rituál je oproti tomu divadelním kusem, při němž vykonáváte přesně specifikované pohyby, mnohdy určené pro danou činnost po několik tisíciletí; právě díky svému stáří mají mnohé rituály svoji moc. Jiné opakují původní posvátný okamžik, vracejí se v čase k tomu, kdy byla poprvé vykonána - zpravidla bohy - posvátná činnost, kterou generace lidí od té doby opakují. Některé rituály, mající velmi přesnou specifikaci a cíle, je potřeba provést naprosto přesně, bez jediné odchylky od dané předlohy. Jde o pohyby, postoje (posismus), jejich následnost a trvání, o naladění mysli, tón řeči a přednes, ale též o oděv, místo, denní dobu, konstelaci a třeba i váš věk. Podobné rituály se během svého studia můžete naučit z patřičných zdrojů. Na tomto místě se raději podíváme na základy.
Nemá cenu provádět cílený rituál, dokud jste se nenaučili dokonalé koncentraci. Nemáte záruku, že vám takto provedený rituál k něčemu bude. Prvním základním předpokladem proto je probuzení spojení s nevědomými silami a dokonalá koncentrace na toto spojení. Kterak tohoto dosáhnout jsem popsala v prvních dvou kapitolách praktické části knihy.
Rituál je divadlo. Rituál člověk předvádí, hraje; veškeré chování, všechny pohyby, řeč - vše je přemrštěné, příliš zdůrazněné. Do zdůrazněného pohybu vkládáte více síly, více vůle a více vědomí. Hrát nelze jinak než vědomě. Divadlo se rituálu podobá i tím, že něco předvídá "jakoby". Nejdříve budete též konat "jako by" to tam bylo, jako byste viděli. Pak se do role naučíte vžívat a uvidíte skutečně. Představované a hrané vyvstane před vašima očima - pokud nezapomenete vědomě hrát.
Rituál se posiluje opakováním. Jím a dokonalým provedením se napojujete na egregor, který byl kdysi tímto rituálem vytvořen. Nedostatečným opakováním vzniká slabé napojení. Nedokonalým provedením se nejste schopni na egregor napojit; v některých případech egregor měníte, v jiných můžete vytvořit nový.
Základním obrazcem rituálu je kruh a kříž. Kříž položený na kruh stanoví střed kruhu. Kruh ohraničuje vědomí, kříž určuje expanzi. Na začátku každé rituální operace proto musí stát očistný rituál, jímž je určena hranice vědomí i směr práce mága. Často stojí tentýž očistný rituál i na konci celé delší ritualizované činnosti, mnohdy jsou úkony zakončovací prováděny v přesně opačném pořadí, odzadu dopředu. Očistné rituály je třeba se učit nejdříve. Až po jejich zvládnutí je zvykem přidat např. invokace bytostí živlových, planetárních bytostí, evokace božstev.
Při těchto rituálech jsou opakovány mytologické situace a příběhy; hrajete zde roli některého božstva nebo jiné mýtické postavy. Má-li vám rituál fungovat, musíte proto dokonale pochopit sdělení příběhu a jeho poselství, musí vám být jasné úlohy všech zúčastněných. Ke spojení s požadovanou bytostí si můžete pomoci planetární konstelací, denní dobou, volbou prostředí (Hekaté voláme v noci na křižovatce tří cest; sluneční božstva, např. Apollóna nebo egyptského Ra je nejlepší volat za slunného horkého dne, Apollóna v Řecku v horách, Ra v egyptské poušti; není-li možné mít optimální podmínky, pokusíte se je napodobit co nejlépe a nejvěrněji pro všechny smysly), barev, oděvů, způsobu řeči a dalšího. Zjevení bytosti napomáhá dostatek kuřidel, z jejichž dýmu si bytost dočasně vytvoří svoji podobu. Jiné bytosti se projeví na základě energie, dodané nějakou substancí; proto se při rituálech konají oběti zvířat - krev oběti je na určitou dobu zásobárnou energie.
Přivolané nižší bytosti se váží slibem na Knihu osobní kabaly. Musíte je ovládnout, není možné, aby přivolaná bytost neposlechla vaši vůli - proto je třeba mít při sobě dostatek donucovacích prostředků, které na volanou bytost platí - musíte proto znát dobře její povahu a také svoji povahu… což jsme si konečně řekli při popisování Knihy osobní kabaly. Přivolanou bytost je třeba na konci práce propustit.
K přivolaným vyšším bytostem je třeba se chovat přiměřeně uctivě. Namísto rozkazu užívejte prosby, jednejte (ve většině případů) upřímně. S bytostí, kterou jste zavolali, se musíte domluvit a dohodnout. Některé mohou být zlomyslné, jiným se nemusí chtít s vámi ztrácet čas, další se mohou, když už jste je vzbudili, hlásit o pozornost i když už o ně nebudete stát - takže si dobře rozmyslete, nač stačíte.

Osobní přísaha a pečeť
Tak jako v klášterech mniši a jeptišky, tak i mágové přijímají po rozhodnutí se pro magickou cestu jiné jméno, které souvisí s jejich magickým cílem a je jakousi formou přísahy. To co si jednou zvolíte, nebudete moci zrušit, půjde to s vámi stále, proto je třeba věnovat výběru jména značnou pozornost a projít si všechny možné souvislosti, které se k němu váží. Magické jméno - přísahu si musí zvolit každý, protože definuje magickou vůli. Pro začátečníka je dobré si zvolit co nejjednodušší a nejjednoznačnější jméno (např. Crowley zvolil Perdurabo, což značí Vytrvám až do konce). Po čase je možné přijmout další rozšiřující jméno, čímž se ale první neruší. V magických řádech bývá zvykem, že při postupu na některé vyšší stupně zasvěcení přijímá člen jiné jméno a další úkol z povahy stupně.
Až když nosíte své jméno po delší dobu anebo jste dokonce přijali už další, můžete - ale nemusíte - si vytvořit osobní pečeť. Je to symbol nebo jejich kombinace, či jiné výtvarné ztvárnění vaší magické podstaty, cesty a cíle - což je ve skutečnosti jedna a táž věc. Tak jako jméno vyjadřuje toto vše slovem nebo slovy, popisuje totéž pečeť obrazem.
Osobně doporučuji užívat obého. Jméno "nosíte stále sebou", připomíná vám, co chcete, pomáhá v úsilí a někdy vás i vleče, když se vám nechce. Je koncentrací vaší magické vůle do jednoho bodu. To vše ale platí pro jednu část mysli, pro tu, která pracuje spíše s konkrétními pojmy a jejich souvislostmi. Osobní pečeť můžete užít místo podpisu, budete ji vkládat do Knihy osobní kabaly, na předměty, které jsou pro vás důležité, bude vyjadřovat vaši skrytější podstatu. Pečeť nelze číst - ale lze ji nechat působit na toho, kdo se na ni právě dívá, ať jste to vy sami nebo jakákoliv jiná osoba, protože působí na tu částí mysli, která využívá dojmů, pocitů a plodí netušená spojení.

Přípravy k rituálu
Než přistoupíte k provedení rituálu, je třeba se připravit. Před každým rituálem musí předcházet očista. Někdy stačí jen malá, provedená hlavně mentálně, jindy je třeba očisty s koupelí a jindy je třeba pročistit celé tělo, což předpokládá i půst a speciální denní režim.
Jednoduchou očistu můžete provést pomocí představy světla (viz dále v příkladech). Lze použít i představu očisty všemi čtyřmi živly, kdy by mělo být procítěno setkání se všemi živly, do nichž se vsakují nedobré vlivy. Velmi prostý rituál, který lze dělat i v představě předpokládá, že si uvědomíte pevnou zemi pod sebou, za sebou Lunu, před sebou Slunce, po levé ruce vodu a po pravé oheň. Nad sebou si uvědomte Ducha. Každý uvědoměný bod si označte vhodným symbolem. Pak všech šest prvků spojte třemi kruhy: Zespod vpravo - nahoru - vlevo - dolů. Zespod dozadu - nahoru - dopředu - dolů. Zepředu vlevo - dozadu - doprava - dopředu. Tak se ocitnete v kouli. Podobným způsobem můžete mentálně konstruovat pyramidu, která má dole čtyři živly a nad vámi je vrchol Ducha. Vytyčované body opět označte značkou živlu nebo např. pentagramem.
Příklad pro očistu s koupelí naleznete dél v příkladech. Další možností je koupel v přírodě v čisté vodě. I obyčejnou koupel lze provést magicky, pokud ji provedete za plného vědomí a s patřičnými představami.
Půstu a meditací v osamění je třeba před většími magickými operacemi. Dobu půstu určuje povaha operace, zpravidla to nebývá méně než týden, někdy ale může být třeba speciální stravy daleko delší dobu. Účinkem půstu se tělo pročistí a dojde k jasnému stavu mysli. Půst nespočívá v absolutní hladovce, ale v přijímání velmi omezeného množství rostlinné potravy bohaté na lehce stravitelné látky a tekutin. Při této přípravě je třeba, aby mág byl sám, věnoval se studiu, meditaci nebo modlitbě a zcela se vyhnul světským radostem, které by jeho snahu v tomto případku blokovaly. Půst lze doporučit jako pomocnou techniku i mimo přípravu k operaci - kdykoliv, kdy si to mág může časově dovolit. Půst musí být spojen s činností obrácenou dovnitř, kdežto činnost vně musí být omezena nebo zcela neexistovat.

Napsal Svita před 5385 dny 4 hodinami 11 minutami. << link >>. komentářů