Magie, mysteria, kouzla ...


Dějiny magie v Tajné nauce

Pondělí 20.06.2005, 17:01, téma: Magie, přečteno: 1398x, tisk

Aby nevznikaly zmatky, nedorozumění a další moderní pověry, abych neleštila ega všech nevzdělanců, naháněčů laciných záhad a milovníků povrchních hodnocení, povíme si hned na začátku, proč je nějaká nauka v magii tajná. Nejde jen o to, co nazýváme Tajnou naukou, toho "tajného" bude více.
Tak třeba slovíčko okultismus. Occultus je latinsky "tajný, skrytý" a slova okultní či okultismus začala být populární někdy na přelomu 19. a 20. století. Podobně slůvka esoterní, esoterika pocházejí z řečtiny a mají význam "skrytý" či "vnitřní" . Též mohu vzpomenout hermetismus. Toto slovo je sice odvozeno od řeckého boha Herma, což je jiná podoba nám již známého Thovta, nicméně význam hermetický ve smyslu "uzavřený, neprodyšný" se zde dá také najít, ba co víc - dokonce se nabízí.
Je zakořeněnou představou, že magické či - módním výrazem řečeno - duchovní poznání bylo tajné. Do jisté míry to je pravda, jelikož za totalitní vlády církevních dogmatiků, kdy byl povolen jediný názor věci duchovní, bylo třeba jakýkoliv jiný postoj skrývat. Těm, kdož by dali jiný názor najevo, hrozila smrt. Ale i jindy bylo magické a duchovní poznání ukrýváno nebo vědoucími zkreslováno: S poznáním kráčí ruku v ruce moc a nerozumný člověk, který dostal vědění bez patřičné průprav a je-li opatřen mocí, může napáchat nezměřitelné množství škod. Úmyslně i neúmyslně, jelikož cesta do pekla je často dlážděna dobrými úmysly.
Poznání dobrého a zlého, rozlišení na správné a nesprávné, na možné a nemožné či na důležité a nedůležité předpokládá, že jedinec nalezl zpět spojení mezi silami já a ne-já, čili že si uvědomil, že to, co je dole, je totéž jako to, co jest nahoře. Teoreticky to může učinit každý jedinec, prakticky se o to ale málokdo pokusí. Je to hodně práce. A je vlastností lidského plemene, že rádo užívá hodně muziky za málo peněz. A to vzdělanci, mudrci a mezi nimi i skuteční mágové tuze dobře vědí, proto veškero duchovní poznání vždy jen neradi pouštěli ven a kdyžtak jen v neúplné, symbolické či náznakové podobě. Kdo chce, pochopí, kdo je líný, neporozumí a každé odborné magické pojednání pro něj zůstane tajným (protože nepochopitelným) spisem.
Neprozrazování duchovních pravd a magických skutečností, vědomostí i dovedností je do jisté míry tradiční. Vždy, v každé době bylo jen málo lidí, ochotných vyloučit se z běžné lidské společnosti a zahloubat se do nejtemnějších hlubin obojího kosmu. Ti, kdož to učinili, pak střežili tajemství bytí, aby nepřišlo k nepoučené mysli a do nešikovných rukou a aby je předali dalším nemnohým žákům. V posledních sto až stopadesáti letech se situace prudce změnila a kdysi přísně střežené vědění je přístupné skutečně každému, kdo má Vůli je přijmout. Umožnil to veliký vývojový posun duchovní úrovně lidstva. Ale není to jenom krok kupředu a vzhůru. Je to i přikročení k velké zkoušce.

Napsal Svita před 5329 dny 2 hodinami 33 minutami. << link >>. komentářů